Συναγωνισμός, Ανταγωνισμός και Άμιλλα

Ας μην υποκρινόμαστε ότι συγχέουμε τις τρεις αυτές έννοιες

Η λέξη συναγωνισμός δηλώνει την προσπάθεια που καταβάλλουν δύο ή περισσότερες πλευρές προκειμένου να υπερτερήσει η μία της άλλης, τον παράλληλο αγώνα τους, τη διεκδίκησή τους, απαλλαγμένη ωστόσο από εμφανείς η παρασκηνιακές διαμάχες και συγκρούσεις.

Η λέξη ανταγωνισμός διαφέρει από το συναγωνισμό στο ότι προϋποθέτει συνήθως προσωπικές αντιπαλότητες, κοινωνικές και οικονομικές σκοπιμότητες, πολλές φορές εκτός ανθρώπινων αξιών, οι οποίες μπορεί να φτάνουν μέχρι και τη βίαια λεκτική η υλική σύγκρουση.

Τέλος η λέξη άμιλλα αποτελεί την εξιδανικευμένη μορφή του συναγωνισμού, με ευγενή και ανιδιοτελή, κατά κανόνα κίνητρα.

Σήμερα τα παιδιά μας εκπαιδεύονται να συναγωνίζονται, να ανταγωνίζονται ή να αμιλλώνται;

– Dr. Μάνος Δανέζης  Αστροφυσικός Μέλος του Σώματος Ομοτίμων Καθηγητών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών